Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben 22 mars: "Att alltid vilja ha mer.."

Information

Att alltid vilja ha mer...

…och ändå drömma om att äga mindre. Hur går det ihop? Och hur kan företag hitta sätt att fortsätta vara relevanta i en snabbt föränderlig konsumtionskultur?

För enbart genom att förstå konsumtionskulturen och den sociala roll som konsumtion spelar för människor kan företag definiera sitt existensberättigande. Hur ska företag till exempel tänka för att omforma sitt marknadserbjudande för att passa en konsumtionskultur som i rask takt går från att vara fokuserad på ägande och ackumulerande av prylar, till att istället fokusera på tillgänglighet, där ägandet snarare ses som en börda?

Det här är ett seminarium för företag som vill sätta människan i centrum. Vi får möta kulturantropologen Katarina Graffman från Uppsala Universitet och Jacob Östberg, professor i reklam och PR vid Stockholms universitet, som tillsammans har skrivit boken ”Vi är vad vi köper”

Läs gärna mer om Katarina och Jacob på:

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/09/26/snabb-och-langsam-kunskap-och-vikten-av-att-forsta-skillnaden/

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.