Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben 30 november: En förändringsdriven kultur & kommunikativt ledarskap

Information

En förändringsdriven kultur & kommunikativt ledarskap

En inspirationsföreläsning med Pär Lager, som startar med trender i marknadsföring och sedan visar hur en kultur präglad av förändringsdriven omvärldsanalys och ett kommunikativt ledarskap kan göra skillnad. Det blir en föreläsning med trender, case, modeller och praktiska verktyg.

Pär är sedan början av 2000-talet en av Sveriges mest uppskattade föreläsare. Med en gedigen och unik ledarerfarenhet från börsnoterat internationellt företag, mellanstora ägarledda bolag, startups samt offentlig sektor.

Han sitter i flera styrelser för både företag och organisationer och är tidigare VD och koncernchef för en av Sveriges och Norges ledande utbildningskoncerner - Bergs School of Communication. Genom sina olika ledarroller har han fått en bred erfarenhet inom ledarskap, omvärldsanalys, innovation, marknadsföring och kommunikation. 

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.