Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben 31 augusti: Valrörelser i en tid av snabb mediateknologisk förändring...

Information

Valrörelser i en tid av snabb medieteknologisk förändring - en jämförelse mellan Sverige och USA

Under det senaste åren har vi sett en betydande medieteknologisk förändring. Den har inneburit både nya möjligheter men också utmaningar för de som arbetar med strategisk kommunikation. Exempelvis har möjligheterna att urskilja och inhämta information om olika målgrupper ökat markant.

Denna utveckling har framförallt varit omfattande inom marknadsföring men har nu även kommit att få ökad betydelse i samband med valrörelser. Hur påverkas valkampanjer av ökade möjligheter att kartlägga väljare? Vilka likheter och skillnader i denna utveckling går att urskilja mellan USA och Sverige?

Detta är några av de frågor som Jesper Enbom medieforskare och lektor i strategisk kommunikation vid Umeå universitet kommer att beröra under föreläsningen.

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.