Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben: Köprevolutionen – hur den digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och marknadsföring

Information

Digitaliseringen av samhället är en av vår tids största och mest omvälvande förändringar. Med den nya tekniken blir konsumenten och därmed även köpprocessen allt mer digital, och det ritar helt om förutsättningarna för många verksamheter. I den pågående ”köprevolutionen” står handeln i frontlinjen och dess gränssnitt digitaliseras snabbt.

Vad händer då konsumenterna styr, inte varumärkena?

På vilket sätt får köprevolutionen konsekvenser på sättet att göra affärer, marknadsföring, varumärkespositionering och hur vi organiserar oss?

Patrik Stoopendahl arbetar som konsult och  affärsantropolog samt biträder i ledningen av affärsområdet Consumer, Markets & Innovation. Patrik är specialiserad på kvalitativa metoder och analys, och arbetar med att förmedla djup förståelse för människors faktiska beteenden och har särskilt profilerat sig mot konsumtion och konsumtionsbeteende. Till vardags stöttar han företag och organisationer i utvecklingen av strategier, kommunikationsidéer och nya koncept utifrån analyser av nordisk och internationell konsumtionskultur.

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.