Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben 24 april: From brand to stand – Lockar era värderingar rätt talanger? INSTÄLLT!

Information

På grund av den rådande situationen kring smittan av Coronaviruset (Covid-19), kommer denna "Frukostklubben" ej att genomföras. Förhoppningsvis kommer vi att kunna hitta ett nytt datum för genomförande, vilket vi i så fall återkommer med.

Bristen på kompetens hindrar över hälften av de svenska företagen från att växa i den takt de vill. På nationell nivå handlar det om en omsättning på 8 miljarder euro som uteblir i det svenska näringslivet. Men att bli en verkligt attraktiv arbetsgivare innehåller många utmaningar: Bredden av yrken som verksamheten kräver, den stenhårda konkurrensen och förmågan att kommunicera de värden ditt företag står för. Hur når du fram och vad måste du tänka på? Här får du en inblick i de drivkrafter och trender som styr flödena på arbetsmarknaden, inspirerande exempel och handfasta råd för hur du vässar er arbetsgivarprofilering.

 

Liselott Törngren är kommunikationsstrateg och varumärkesspecialist med inriktning på employer branding inom Gullers Grupp; Sveriges ledande kommunikationsföretag för samhällsaktörer. Liselott har lång erfarenhet både som konsult, egen företagare och föreläsare vilket ger en bred bas för inspiration och spännande diskussioner.

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.