Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben 27 januari: "2023 i backspegeln - en resa fram och tillbaka i tiden"

Information

"2023 i backspegeln - en resa fram och tillbaka i tiden"

Varmt välkommen till den spännande trendpresentationen, "2023 i backspegeln -” en resa fram och tillbaka i tiden". Den 27 januari kommer du att kunna ta del av vilka de mest intressanta konsumenttrenderna kommer att vara under 2023. Fokus ligger på att förmedla insikt om vilka nya trender som dyker upp under året samt vilka som kommer att slå igenom.

Sedan 2006 har Docere årligen flyttat sig ett år framåt i tiden och sedan ”sett tillbaka på året som gått.” Detta gör de genom att studera och analysera olika drivkrafter och mönster i samhället, både nationellt och internationellt. De kan inte tala om exakt hur framtiden kommer att bli då det beror på politiska beslut, ekonomiska utsikter, tekniska förutsättningar och vi vanliga människors beteenden. Men du kommer att få en samling indikatorer på åt vilket håll världen är på väg vilket hjälper dig att förbereda dig inför en möjlig framtid.

Jörgen Ramnelöv och Bobo Af Ekenstam från Docere har sedan 1988 hjälpt företag och organisationer med omvärlds- och trendanalyser. Att förstå omvärldens förändringar och trender har alltid varit deras passion. Förutom analysuppdrag och utbildningar driver de även trendsajten Buzzter.

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.