Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben 28 oktober: "Så ökar du takten i er förändringsresa"

Information

Så ökar du takten i er förändringsresa

Om ni lyckas engagera chefer och medarbetare i det som har störst betydelse för verksamheten och varumärket kan ni accelerera förändring. Men alltför ofta blir det inte den förändring man hoppats på. Om du ibland har känslan av att du baxar dina chefer och medarbetare framåt så är du inte ensam. 3 av 4 företag misslyckas med implementeringen av nya strategier och värderingar.Så vad krävs för att lyckas?

Under föreläsningen får du:

  • Tips på hur du skapar en inspirerande förändringsberättelse som får fler att haka på förändringen.
    ·     Konkreta exempel på metoder och verktyg som ger chefer och medarbetare (som individer och som team) ett relevant och lustfyllt stöd att på egen hand utforska organisationens förändringsresa och omsätta den till sin vardag.
    ·     Tips på hur du kan skapa en strukturerad förändringsprocess med hög grad av mätbarhet
    ·     Case från stora företag inom Telecom-, energi- och teknik-, service- och FMCG-branschen som rör strategi- och varumärkestransformation, innovation, nya arbetssätt, en bättre kundupplevelse, värderingar och självledarskap.

Föreläsaren Malin Berglund är senior konsult på Gullers grupp och har bland annat föreläst och ansvarat för utbildningar på Sveriges kommunikatörer, Sveriges Marknadsförening, Sveriges HR-förening och Bergs School of Communication. Hon har varit nyckeltalare på branschdagar som Tendensdagen, Cementadagen och Multikanalstrategidagen och hon blir regelbundet inbjuden som gästtalare hos företag och organisationer.

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.