Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben 6 september: "Den kognitiva revolutionen - Kampen om vårt medvetande"

Information

Den kognitiva revolutionen - Kampen om vårt medvetande.

Marknadsplatsen har gått från en lokal plats där människor reste in för att sälja sina egenproducerade varor till en global, digital arena där varor, tjänster, och inte minst idéer, säljs in till oss. Vem som står bakom är inte alltid uppenbart eller tydligt. Vi har gått från en värld som varit komplex till en värld som blir allt mer artificiell. Är vi, med AIs intåg, på väg att ersätta oss själva? Eller är det kanske så att autenticitet och mänskliga möten kommer bli det nya svarta? Vilken betydelse får varumärken i den utveckling vi idag ser? Och hur skall vi som arbetar med affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation förhålla oss och agera?

Den som vägleder oss genom detta är Thomas von Krusenstjerna, som är en av Sveriges mest erfarna strateger inom värdedriven affärs- och varumärkesutveckling.

Tid

6/9, kl. 07.45 - 09.15

Plats

P5, Väven, Storgatan 46

Kostnad

Ingen kostnad för medlem i Marknadsföreningen Umeå. Den som ännu ej är medlem, betalar 195;- på plats, vilket då även inkluderar frukostbuffè

Jag vill boka en plats!Medlemsavgift 1 795 kr/år