Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Lunchmötet 25 februari: "Challengers - hur du skapar ett utmanarvarumärke och varför 2020-talet tillhör utmanarna"

Information

"Challengers - hur du skapar ett utmanarvarumärke och varför 2020-talet tillhör utmanarna"

Varje årtionde har sitt fokus när det kommer till positionering, där 2010-talet har dominerats av de syftesdrivna varumärkena. Ökad polarisering, snabbare teknologiska skiften och minskade konkurrensfördelar gör att vi nu står inför nästa era kring positionering: utmanarna. Utmanarvarumärkena är experter på att skapa relevans i en värld i förändring.

De manifesterar sin vision på ett sätt som tvingar konkurrenterna, marknaden och människorna att förhålla sig till deras synsätt. Under sitt föredrag kommer Claes Ceverin förklara varför 2020-talet tillhör de som vågar utmana och ge inspiration och exempel på hur du själv kan positionera ditt varumärke som en utmanare på din marknad. 

Claes Ceverin är VD på RIO och har över 15 års erfarenhet som varumärke- och förändringsstrateg och är en flitigt anlitad föreläsare när det kommer till att förstå vår relation till förändring och varumärken.

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.