Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Lunchmötet 29 oktober: Behaviour analytics – förstå dina kunders beteenden (webbinarium)

Information

Lunch, lärande och inspiration! Behaviour analytics – förstå dina kunders beteenden

Per Håkansson från cubean berättar om hur du kan använda dina kunders kvitton och fakturor till att skapa bättre affärsbeslut. Han kommer att varva metodologi med verkliga B2B och B2C cases för att illustrera centrala poänger med approachen.

Grunden för cubeans metodologi utvecklades under 1990-talet på Fonden för Handels- och Distributionsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Den centrala tanken i approachen var att analysera kvittodata som elektroniska spegelbilder av de “inköpskorgar” som kunden plockade ihop från butikens/företagets sortiment; produkter/tjänster köps i kombinationer, inte separat.

Genom att förstå hur kunden skapar dessa ”korgar”, skapas en rad insikter kring faktiskt kundbeteende och de sanna relationerna mellan produkter och tjänster i sortimentet; vilka beteenden driver lönsam försäljning, hur kannibaliserar produkter på varandra, vad är de faktiska effekterna av olika marknadsföringsåtgärder, vilka produkter/varumärken/kategorier driver olika typen av beteenden, och vilka är kunderna bakom dessa beteenden?

I ett pågående samarbete med forskare från Handelshögskolan har cubean nu tagit denna metodologi ett steg längre genom att utveckla ett batteri av analyser tillsammans med visuella representationer av kvittodata och fakturor som gör det möjligt att följa kundernas faktiska on- och offlinebeteenden och därmed också direkt mäta effekterna av förändringar i olika marknadsparametrar: pris, promotion, produkter/tjänster och distribution.

Kort om Per Håkansson

Ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm

Forskat på Centrum för Konsumentmarknadsföring kring varumärken, kundbeteende och kvittodatanalys.

Managementkonsult sedan 1999 med stor erfarenhet från ett antal olika länder och industrier.

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.