Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben 28 februari: Designsprint för att validera marknadsbudskap

Information

Designsprint för att validera marknadsbudskap

Idag är budskapet och marknadslöftet lika viktigt som varan eller tjänsten i sig. Att hitta rätt strategier för att marknadsföra och kommunicera sitt värdeerbjudande kan dock vara en stor utmaning. Ofta är det ont om tid att komma ut på marknaden och få igång försäljningen.

Vi behöver uppnå resultat snabbt. Men samtidigt måste vi kommunicera rätt saker för att säkerställa långsiktig framgång. Alla branscher kräver idag en stark digital närvaro och ett kvalitativt innehåll. Det kan handla om att prioritera bland rörligt, copy, bild, infografik, webbsida, sociala kanaler och mycket annat. Men var ska vi egentligen börja? Det kan vara överväldigande och ibland svårt att fatta beslut och göra rätt prioriteringar.

Det är då av yttersta vikt att smidigt kunna samla alla som jobbar med att utveckla, sälja och marknadsföra produkten för att tillsammans effektivt kunna planera, validera och genomföra nya marknads-eller kommunikationsinsatser. Det är här Designsprinten kommer in i bilden. Med den här metoden kan manfå verktygen att snabbt planera, validera och prioritera sin kommunikation.

Designsprinten är en metod som utvecklats av Jake Knapp och Google Venture,Googles investeringsfond för startups. Metoden har använts av hundratals startups och av företag som Lego, Slack, Uber och Airbnb både för produkutveckling, för att utveckla verksamheter och processer. Men också för att förbättra internkommunikation och optimera marknadsföring.Designsprinten tillhandahåller en tydlig process för att uppnå verkliga resultat och hitta fungerande lösningar på mindre än en vecka.

Jan Bidner är certifierad i metoden och har kört Designsprintar med kunder som bl.a. Umeå Energi och SEB. Kom och hör honom berätta hur ni, genom att använda metoden på bara 4 dagar* hinner utvecklaoch kommunicera en plan som kan sättas i verket. Ni definierar tydliga aktiviteter och skapar en bank av idéer som kan hjälpa er att förbättra era resultat!

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.