Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

"8 principer för kommunikationseffekt"

Information

Välkommen till ett seminarie där KOMM lanserar Effektprinciperna.

Frågan kring kommunikationens affärseffekt är knappast ny, men högaktuell. Den byrå och marknadschef som inte kan förklara för en ledning eller styrelse hur kommunikationen skapar affärsvärde, får allt svårare att äska, och behålla, budgetpengar. Därför har KOMM tagit fram Effektprinciperna – åtta principer för hur man bör tänka kring, och arbeta med, kommunikationseffekt. Principerna vilar på en bred grund med beprövad, praktisk erfarenhet från branschen samt etablerad och ny forskning och vetenskapliga studier.

Effektprinciperna är utvecklade av KOMM’s Effektkommitté med bred representation från olika delar av branschen under ledning av Dr. Niklas Bondesson, Head of Science på Evidence Strategy och forskare på Stockholms Universitet. Dessutom kommer Annika Rehn Frobell, Group Strategy Director på Drama Queen Communications att medverka.

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.