Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben: Kreativ reklam – vad är den egentligen bra för?

Information

Om positiva reklameffekter, både ekonomiska och samhälleliga

Kan och bör reklam vara drivande i samhällsfrågor? Vad är riskerna, och fördelarna? Hedvig Hagwall Bruckner reflekterar över de senare årens trend med normbrytande reklam. Hon berättar om tankarna bakom kampanjer för ICA, ComHem, Läckerol  mfl, där allt mer splittrade mediekanaler skapar ett större behov av normbrytande, unik kommunikation för att möta uppdragsgivarnas affärsmässiga behov.

Hedvig Hagwall Bruckner är copywriter på reklambyrån King. Hedvig började 1998 på Reklambyrån Forsman & Bodenfors efter att ha läst på RMI Berghs och Stockholms Universitet. Under sina 19 år i reklambranschen har Hedvig arbetat med stora och små kunder, kommersiella och ideella, organisationer och myndigheter. Hon har belönats med guld- och silverägg, samt i internationella tävlingar som Cannes, Clio, Epica och Eurobest.

Hon undervisar regelbundet på de ledande reklamskolorna i reklamkommunikation och copywriting. Sedan 2013 är hon ansvarig för kursen Idé- och konceptutveckling på Berghs reklamutbildning.

Hon sitter i Komm och Reklamombudsmannens styrelser och är under 2017 även utredningssekreterare i Utredningen om ett reklamlandskap i förändring. 

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.